Vad kan en psykolog hjälpa till med?

En psykolog kan hjälpa dig när du mår dåligt psykiskt och du behöver någon att prata med. Psykologen kan på olika sätt hjälpa till att förändra tankemönster, beteenden och hitta metoder för att uppnå ett bättre mående. För många kan det vara ett sätt att komma över en förlust, gå vidare efter en separation eller för att kunna hantera sin ångest bättre.

Det är vanligt att arbeta utifrån psykoterapi och genom vägledande samtal komma vidare från olika problem. Tillsammans kommer ni överens om en behandlingsplan. Eftersom planeringen är individuell varierar antalet tillfällen ni träffas.

Hitta rätt psykolog för behoven

Att hitta rätt psykolog är viktigt för att känna sig trygg, personen ska även ha den inriktning du söker efter. Exempelvis kan psykolog Caroline Kraus erbjuda samtalsterapi, KBT terapi, parterapi, handledning och coachning.

Till stöd används flera olika teoretiska modeller som erbjuder en vetenskaplig grund i arbetet. Det kan vara för att bryta relationsmönster under parterapi. Det är inte ovanligt att söka hjälp under de tuffa småbarnsåren när relationer sätts på prov. En del väljer att gå i parterapi innan det uppstått en större kris för att lära sig hantera känslor och komma vidare i en relation.

Kognitiv beteendeterapi som alternativ

KBT, kognitiv beteendeterapi har många olika användningsområden. Framför allt används KBT för att kunna förändra beteendemönster och tankemönster. Det kan vara för att få hjälp med fobier som begränsar vardagen. KBT används ofta vid depression och ångest med goda resultat.

Genom att vända sig till en psykolog som har många olika redskap och utbildningar går det att få bättre hjälp. Psykologer kan vara den hjälp som behövs för att komma vidare.

farmacevtforbundet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *