Hemsidans syfte och mål

På den här hemsidan får du mer kunskap om hälsa och sjukvård. Du får nyheter, information och värdefulla tips som kan hjälpa dig att få en bättre livskvalitet och ett längre liv.

Om hemsidan

Vår hemsida skapades med syftet att nå ut med budskap om hälsa, livsstil och sjukvård på ett sätt som skulle nå ut till fler tack vare internet. Här finns information om hälsa och sjukvård, om livsstil och en hel del tips som du kan ta med dig för att själv påverka din egen hälsa till det bättre.

För oss är kunskap viktigt och vi tror att kunskap är en av byggstenarna för en bättre hälsa. Med rätt kunskap kan man göra informerade val som kan hjälpa både en själv och ens nära och kära att uppnå bättre hälsa och därmed slippa att uppsöka vård i onödan.

Här får du även information som kan vara behjälplig om du exempelvis redan lider av en åkomma eller hälsobesvär av något slag. Informationen kan vara ny för dig, vilket kan ge dig verktyg att förbättra ditt tillstånd och få mer livskvalitet.

Kort och gott har den här hemsidan en mängd information om allt som har med hälsa och sjukvård att göra. Läs det med syfte att bli mer insatt i ämnet eller bara som ren underhållning.