Mobil röntgen minskar antalet sjukhusbesök

Det är väl ingen som undgått att Sveriges befolkning blir allt äldre och bor kvar i hemmet under allt längre tid. Det innebär att sjukvården under många år förflyttats från institutioner till patientens hem. Problemet som dock uppstår är de gånger det behövs grundligare undersökningar som exempelvis efter fall. För äldre och multisjuka blir en ambulansfärd ofta mycket påfrestande och för en person som lider av demens kan resan bli en ren katastrof. Framförallt om den sker helt i onödan.

Akutmottagningar har sällan kapacitet att ta emot dessa patienter på bästa sätt och i många fall riskerar de att få vänta i åtskilliga timmar på akutavdelningen.

Hur ska man lösa problemet?

För att undvika onödiga resor och eventuellt långa väntetider på akuten har Göteborgs stad startat ett pilotprojekt med mobil röntgenutrustning i några av sina ambulanser.

Mobil röntgen är egentligen ingen nyhet. Den har exempelvis funnits inom hästsporten i många år. Det som dock är unikt med just denna variant av röntgen är dess storlek. De tidigare röntgenapparaterna har vägt flera hundra kilo och måste monteras i en skåpbil. Den nya apparat som ska användas i projektet i Göteborg väger endast 3,5 kilo och består av en kamera monterad på ett stativ och en läsplatta.

Under 2021 kommer projektet bara omfatta ett fåtal äldreboenden men förhoppningen är naturligtvis att det ska kunna utvecklas vidare i framtiden.

Hur går det till?

Planen är att den ambulansburna röntgenapparaten i första hand ska vara tillgänglig för äldre och multisjuka personer. När någon ramlat i hemmet kommer denna att bedömas av en sjuksköterska. Sköterskan avgör sedan om personen verkar vara i behov av sjukhusvård.

När ambulansen väl är på plats använder en röntgensjuksköterska kameran för att ta röntgenbilder av patientens ben och höft utan att patienten behöver lämna hemmet. Bilderna skickas sedan via nätet direkt till sjukhuset där en röntgenläkare tittar på bilderna och gör en bedömning.

Om läkaren gör bedömningen att patienten behöver opereras kommer ambulansen att köra patienten direkt till en vårdavdelning istället för akutmottagningen. Det betyder att patienten hamnar direkt där den ska vara och får bättre omvårdnad än vad som annars skulle ha varit möjlig. Det innebär också att man minskar tiden mellan bedömning och operation vilket också är en stor fördel i sammanhanget.

Man vet i dagsläget att ungefär en tredjedel av alla äldre som kommer till akuten efter en fallolycka går hem igen utan åtgärd och målet med projektet är därmed att minska antalet onödiga sjukhusbesök och att förkorta tiden mellan bedömning, inläggning och operation.

farmacevtforbundet