10 000-tals felaktiga provsvar för Covid

I mitten av juni 2021 uppdagades att flera personer fått falska svar på sina Covidtest utförda genom företaget Doktorsgruppen.

Personerna som tagit proven har visserligen fått svar från företaget men vid en granskning visade det sig att proverna aldrig skickats till något laboratorium. I dagsläget är det än så länge oklart hur många som drabbats men risken finns att det är många tusentals som fått felaktiga provsvar. Extra allvarligt är det förstås eftersom många av de som lämnat proverna gjort detta för att kunna resa utomlands under sommaren.

Det här är inte första gången som felaktiga provsvar för Covid upptäckts. En av de första omgångarna gällde ett kinesiskt testkit som trots att det var CE-märkt och användes av sjukvården visade sig ge falskt positiva svar. Anledningen ska, enligt Folkhälsomyndigheten, ha varit att provet inte varit känsligt nog att upptäcka skillnaden på mycket lindrig infektion och ett negativt svar.

Även region Skåne har drabbats av felaktiga Covidtest. I det här fallet handlade det också om falskt positiva provsvar från ett äldreboende och provtagningen stoppades så snart man upptäckte att någonting inte stämde. Proverna köptes in genom IVO och det finns därför fog för att tro att även andra regioner kan ha drabbats.

Hur blev det så här?

På grund av pandemin har efterfrågan på Covidtest skjutit i höjden och efterfrågan har gott och väl överstigit tillgången. Detta har lett till att många test tagits fram på kort tid och att många företag blivit rena börsraketerna på grund av detta.

Den snabba framställningen och ökade produktionstakten kan gott och väl vara anledning till att många test som tillverkats av seriösa och tidigare kontrollerade företag visar sig vara otillförlitliga. En annan aspekt kan också vara den stora skillnaden i den mängd virus som en smittad person utsöndrar. Denna mängd kan variera stort beroende på hur allvarlig smittan är, där en person med lätta symptom knappt utsöndrar några virus alls medan allvarligt sjuka utsöndrar stora mängder.

Naturligtvis är det också så att möjligheterna att tjäna stora pengar också lockar fram mindre seriösa aktörer något som vi nog tyvärr får fortsätta att vara uppmärksamma på.

farmacevtforbundet