Färre sjukhusbesök med rätt livsstil

De flesta sjukhusbesök har en koppling till hälsa och livsstil. Många cancersjukdomar kan helt eller delvis undvikas med hjälp av rätt livsstil, såväl som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Undvik sjukhuset – välj rätt livsstil

Det finns mycket som man själv kan göra för att minska risken att hamna på sjukhus. Utöver att vara försiktig i livet och inte bete sig dumdristigt för att minska risken för olyckor, är en annan betydande faktor livsstilen. Många tror att ens DNA har en stor betydelse och att man inte kan påverka sina gener särskilt mycket, men det har visat sig vara fel. Faktum är att ens livsstil är det som till stor del avgör vad som händer med ens celler, gener och DNA. Om man har dåliga gener och aktivt väljer att ha en dålig livsstil, kan man vara säker på att man förr eller senare behöver uppsöka vård. Om man däremot föds med ett taskigt utgångsläge rent genetiskt, men aktivt väljer att ha en sund livsstil så blir behovet av vård betydligt mindre. Med andra ord blir livsstilen en avgörande trigger för huruvida hälsan ska degenereras eller inte.

Det här är lika dödligt som cancer

En hälsosam livsstil är egentligen inget märkvärdigt, men på grund av vårt samhälles struktur kan det vara väldigt svårt att uppnå god hälsa. Det finns främst tre grundpelare för en god hälsa, vilket är sömn, kost och motion. Många har svårt att få daglig kvalitetssömn, att hålla sig till en sund kost och att orka eller få tid till att motionera under en vanlig vardag. Dessutom finns det en komponent som är väldigt vanlig i samhället och som kan slå ut alla kroppsfunktioner om den finns närvarande hos en människa, nämligen stress. Om stress finns så finns även hormonet kortisol i blodet, vilket vänder uppochner på alla kroppsfunktioner, skapar inflammationer i kroppen och hämmar kroppens återhämtning. Det gör stress till en tyst och subtil mördare i samhället, vilket inte ens en sund livsstil kan råda bot på.

farmacevtforbundet